SON DAKİKA
Hava Durumu

ÇEVRE HAKKI

Yazının Giriş Tarihi: 10.10.2022 13:22
Yazının Güncellenme Tarihi: 10.10.2022 13:24

Kıymetli Okuyucular; 

 Sitemizin ilk köşe yazısı ile sizlere ulaşmanın mutluğunu ifade etmek isterim. 

 Köşemizde özelikle güncel konular ile ilgili ve sizlerden gelen talepler doğrultusunda, merak ettiğiniz, Hukuk’ i araştırma ve bilgilerimi, kalemimiz izin verdiği ölçüde paylaşıp bilgilendirmeye çalışacağım. Bu yazımızda ÇEVRE HAKKI’ nı ele aldık.

 Çevre hakkı ilk kez uluslar arası düzeyde 1972 tarihinde BM Çevre ve İnsan başlıklı konferansta ortaya konulmuştur. Çevre hakkı 1982 Anayasası ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış ve anayasal koruma altına alınmıştır. Anayasanın 56.maddesi gereğince “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesin önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir.” Bunu takiben çevre hakkı, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun ilkeler başlıklı 3. Maddesinin a bendinde tekrar vurgulanmıştır. “Başta idare, meslek odalar, birlikler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi için görevli olup bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler.” Çevre hakkı, çevre hukukunun ayrı bir hukuk dalı olarak doğmasını sağlamış ve bu hukuk dalına özgü yeni ilkeler ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki ve en önemlisi kirleten öder ilkesidir. Kirleten öder ilkesi, kirlilik kavramı, çevrenin korunması için alınan önlemler, kirletenin tanımı ve sorumluluğu gibi konuları ile somutlaşır.

Uluslararası boyutta ilk olarak 1972 Stockholm Konferansında ifade edilen çevre hakkı, daha sonraki süreçte uluslararası düzeyde önemini korumuştur. Çevre hakkının uluslararası düzeyde korunması ve etkin olarak kullanılmasını amaçlayan yargısal ve idari mekanizmalar bulunmaktadır. İşte bu yargısal mekanizmaların en önemlilerinden biri de AİHM’dir. Bu çalışma kapsamında da çevre etiği kavramının uluslararası çevre hukuku kapsamında ele alınması beklenmektedir.

Bir sonraki yazımız 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim şartı sağlayan işçinin kıdem tazminatı konusuna değineceğiz.

                                                       avhasanozkan79@gmail.com

 0532 544 46 44

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.